Den norske tannlegeforening

Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo

Senter for odontofobi

Bivirkningsgruppen for odontologiske materialer